Kierownik działu marketingu i sprzedaży

tel. +48 600 218 327, +4874 85 85 106
e-mail: marketing@wialnia.pl